Com que ens hem adonat que les actes oficials dels plens no en reflecteixen ben bé el contingut, hem decidit fer els nostres propis resums i fer-los públics.

Aquest és el resum del darrer Ple, celebrat el 7 de juliol d’enguany. Hem d’agrair la paciència del Joan Carles Blanch que va actuar com a escrivent 😉

Ple ordinari dia 7de juny de 2016
hora inici: 21.30h
hora finalització: 22.11h

Alcalde i regidors presents:Jaume Casas, Oriol Monclús, Josep Pascual, Jordi Giró, Albert Martín, Jordi Sagués, Georgina Florejachs i Jaume Rafí.

Regidors absents:Pedro Alba (excusa la seva absència)

Secretaria:Marta Cajide.

Lloc:Sala de Plens

———————

1.-Aprovació de l’Acta del ple anterior:

Acord per la Riera no aprova l’acta del ple anterior per que es fa un resum parcial del ple i no es recullen les darreres mocions que va presentar Acord per la Riera:participació als plens i taula de cultura,ni els requeriments,ni precs ni part de les preguntes que es van fer al seu torn.

Es comenta que el tema de les actes hauria d’ésser el màxim de ràpid possible,no esperar cada tres mesos en rebre-les.A més haurien de reflectir el que es diu.

La secretària rectificarà l’acta i passarà les correccions que calguin fer.

2.-Desafecció de la casa del metge,propietat municipal:

L’equip de govern vol posar a la subhasta l’immoble i vol desafectar-lo primer,es a dir,canviar-li la tipologia de bé públic,un cop el metge que hi resideix es jubili.Per això,l’ajuntamentva contractar a un tècnic (arquitecte)per a que fes una valoració econòmica de l’immoble.

Acord per la Riera no creu que sigui adient desafectar-lo per vendre. Destinar una casa de propietat municipal a vivenda del “metge del poble” és un anacronisme que fa anys que s’hagués hagut de resoldre. Però vendre una propietat municipal mai és un bon negoci pel poble.  L’alcalde comenta que cada vegada s’han de fer més reformes perquè és un edifici vell.«Si es ven,es tenen diners per pagar coses de primera necessitat….canonades,clavegueres…» En Jordi comenta que és un patrimoni públic i vendre-ho és «pa per avui i fam per demà». El ple té autoritat per vendre el patrimoni? Legalment en té, però èticament (moralment) com que és un patrimoni del poble, no seria millor fer una consulta per si es decideix vendre o no? L’Alcalde reitera que servirà per a pagar coses que necessita el poble.

En Jordi comenta: qui decidirà en què es gasten els diners de la venda de la casa? L’Alcalde diu que «el ple» .En Jordi afirma que hauria de ser «el poble qui ho ha de decidir» .

La secretaria intervé i comenta que el preu de sortida de la subhasta és de150.000 euros aprox.

Jordi: Ratifica que es desafecta la casa per vendre-la, no per donar-li un altre ús com algún regidor ha dit.

Jaume: Què passa amb els llogaters actuals si queda desafectat? Alcalde:diu que en les clàusules s’ha de contemplar un període de temps per que es puguin preparar.

Jordi:Que passa amb l’interval de temps que va de la desafectació fins a la venda?

Marta: Pagarà un lloguer que s’estipuli.

Alcalde: Hi haurà una clàusula que dirà que la metgessa té el seu dret d’estar-hi fins que es vengui.

3.-Proposta presentada per Acord per La Rierade construir un pas o passera per les Fontanilles.

Acord per la Riera proposa de fer un pas de fusta com s’ha fet darrerament a Altafulla.

L’alcalde: Comenta que el pas que es vol fer puja molt més dels 1200euros com el que proposa Acord…Argumenta que per allí hi baixa molta aigua -quan en baixa -i s’ha de fer una cosa consistent per que també puguin passar-hi vehicles .Hi va anar un dia amb el tècnic i no només es tracta posar una passarel·la sobre dues pedres….

Jordi:La d’Altafulla és ben llarga i sòlida. Alcalde:El tècnic (M.Granell) ha de fer un informe…La passarel·la agafa un tros d’un camí d’un veí que ho cedeix gustosament…Al mateix temps de fer la passera es contempla posar-hi formigó per que així hi puguin passar cotxes.

L’alcalde comenta que està mirant si Repsol dóna alguns euros i a veure si la Diputació subvenciona alguna cosa. Es contemplen fer un total de tres passeres: La de les Fontanilles estarà pel setembre.

Finalment,Acord per la Riera no aprova les intervencions que vol fer l’equip de govern i creu que es podrien fer d’una altra manera.

4.-Precs i pregunes:

Georgina: Com esta el tema de les mocions de cultura i participació al plens?

Alcalde: El Pedro ja es reuneix amb les entitats,la cosa és que hi vagin les entitats a les reunions.Sobre el tema de participació:Qui vulgui venir pot venir al ple…encara no s’ha acabat de decidir sobre aquesta qüestió.Ja es dirà alguna cosa…

Georgina: Com esta el tema de la web municipal?

Oriol: Comenta que la web ja esta acabada,en qüestió de 20dies ja estarà operativa: larieradegaia.cat. A l’oficina virtual de la web hi falta acabar de definir algunes coses…Hi ha set o vuit links que s’activaran.

Marta:D iu que més endavant passarà un paper sobre la llei de transparència,extret de la Diputació de Tgn, perque els regidors puguin anotar el patrimoni que tenen per penjar-ho a la plana web.Hem de ser conscients que això hi sortirà.

Jordi: Fa dies que va sortir a la premsa que Franco va ser anomenat «alcalde vitalici» dels pobles de la província de Tarragona. En Jordi comenta que s’han mirat les actes 1961-64 dels plens i no s’ha trobat res ,de moment. Estaria be que si existís tal títol concedit, es retirés de la mateixa manera que si La Riera hagués concedit algun títol concedit a Jordi Pujol. L’Alcalde comenta que ell també treuria a Franco el títol d’alcalde vitalici,si el tingués.Pel que fa al tema de Jordi Pujol comenten que no té cap títol especial.

Acaba el ple sense cap més tema a comentar.

Resum del Ple del 7 de juliol de 2016