Primer Ple Extraordinari

Avui, hem celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament el Ple d’Organització amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
 2. Donar compte de la constitució dels grups municipals i de la seva formació.
 3. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
 4. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.
 5. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de nomenament de les Regidories.
 6. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
 7. Donar compte del nomenament del Tresorer.
 8. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
 9. Proposta de creació de la Junta de Govern Local i d’aprovació del seu règim de sessions.
 10. Proposta de delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local
 11. Proposta del règim de dedicació dels càrrecs electes.

Comentarem els punts del Ple que ens semblen més significatius.

1 – Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació
En el primer punt de l’ordre del dia, hem detectat una errada, al nostre parer greu, en l’acta del Ple de Constitució. En el punt en el que es reflecteix la intervenció de l’Alcalde, l’acta deia:

“Agrair al grup polític del PSC per donar suport a aquesta legislatura nova i dir que intentarem tirar endavant els projectes previstos i com ha dit el regidor Jordi Sagués intentar informar les coses el millor possible per tirar endavant i donar una millor qualitat de vida a tots els rierencs i rierenques. Moltes gràcies”

Tenim la gravació en vídeo d’aquella sessió i la frase literal de l’Alcalde va ser:

intentar consensuar les coses el millor possible

El sentit és ben diferent. No és el mateix “informar” que “consensuar” i, donat que aquesta va ser la intervenció inicial del mandat per part de l’Alcalde, trobem que era tota una declaració d’intencions. Dit d’una altra manera, durant aquest mandat, l’Alcalde es comprometia a “consensuar” (per tant a dialogar i a acordar).

Feta la reclamació al Ple, l’alcalde s’ha avingut a modificar aquesta part de l’acta i, per tant, el nostre vot ha estat afirmatiu.

2 – Donar compte de la constitució dels grups municipals i de la seva formació.
S’han constituït quatre grups municipals.

Tots Fem Riera. Portaveu: Oriol Monclús
Som-hi Riera. Portaveu: Jordi Giró
PSC. Portaveu: José Carmona
Acord per la Riera. Portaveu: Jordi Sagués

Així doncs, formalment, som quatre grups al Ple, però, en realitat, avui al Ple només se n’ha sentit la veu de tres. Esperem que el quart grup pugui aportar la seva opinió d’ara en endavant.

3 – Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
Com en mandats anteriors, la proposta de l’Alcalde és celebrar un Ple Ordinari cada tres mesos. És el mínim exigit per llei en municipis com el nostre.

Tant Som-hi la Riera com nosaltres, hem manifestat el nostre desacord amb aquesta proposta que no fa sinó allunyar, no només la Junta de Govern sinó tots els representants electes, de la ciutadania. El Ple és l’òrgan màxim de representació municipal i la seva feina de control, decisió, debat i acord no pot demorar-se en sessions ordinàries trimestrals.

L’Alcalde ha expressat que, per les necessitats de la Riera, un Ple trimestral ja era suficient i que , quan calgués, ja es convocarien Plens Extraordinaris.

Lògicament, hem votat en contra d’aquesta proposta.

5 – Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia de nomenament de les Regidories.
Les regidories queden establertes així:

Regidor de les àrees d’URBANISME, ACTIVITATS, TRANSPARÈNCIA I TIC, INDÚSTRIA I COMERÇ a ORIOL MONCLUS SANCHEZ.
Regidor de les àrees d’EDUCACIÓ, ESPORTS, SANITAT, BENESTAR SOCIAL I PROMOCIÓ TURÍSTICA a ALBERT CUEVAS DEL PINO .
Regidor de les àrees de FESTES i CULTURA, JOVENTUT, ESPAIS PÚBLICS i EQUIPAMENTS i MEDI AMBIENT a JOAN CASAS TORRAS
Regidor de les àrees de SERVEIS MUNICIPALS i MANTENIMENT, OBRES I OCUPACIÓ a JOSE CARMONA AGUILAR.

Tant Som-hi la Riera com nosaltres, hem demanat als Regidors si ens podien indicar els objectius que tenen previstos per a les seves regidories i com pensen avaluar-los.

Se’ns ha contestat que no ho farien en aquell moment. Que si ho demanem per escrit, rebrem una resposta també escrita per part de cadascun dels regidors. Trobem que fer aquesta petició per escrit és una mica absurd, donat que ja constarà a l’acta de la sessió d’avui, però de tota manera demà la prepararem. Hem demanat una resposta abans de quinze dies.

També ha estat en aquest punt de l’ordre del dia que hem preguntat per la inexistència d’una Regidoria de Participació, atès que els grups de govern duien propostes de participació en els seus programes. Se’ns ha dit que no calia una regidoria específica, que dels pressupostos participatius ja se’n cuidaria l’equip de govern. Hem manifestat la nostra estranyesa perquè un sistema participatiu no compti amb la participació de la resta de grups municipals i hem recordat que vam presentar una proposta per a la creació d’una Comissió de Participació i Transparència de la qual no n’hem rebut cap resposta. Se’ns ha contestat que aquesta proposta ha estat rebutjada des de l’equip de Govern.

10 – Proposta de delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local
En aquest punt, la proposta de l’Alcalde és sostreure atribucions del Ple per a decidir-les directament des de la Junta de Govern.

Tant Som-hi la Riera com nosaltres, hem manifestat el nostre desacord. Per molt que sigui legal, restar atribucions al Ple és profundament antidemocràtic en tant que resta opinió als representants electes.

Hem recordat al Ple que, en qualsevol cas, en cas que la Junta de Govern tracti temes delegats, tenim dret d’assistir-hi.

Hem votat en contra.

Resumint, tindrem un Ple que es reunirà cada tres mesos amb les competències reduïdes i quatre anys de dubtosa o nul·la participació ciutadana. Sense novetats a la vista. Tot segueix com era. Ben lluny del “consens” que deia l’Alcalde el 15 de juny. Potser és que l’error a l’acta era de forma, però no de fons.