PARTICIPACIÓ. UN POBLE ON PUGUIS PARTICIPAR

26 – Obrir el plens al debat.

27 – Mecanismes de participació popular i consultes.

28 – Definir horaris de permanència dels regidors amb responsabilitats.

29 – Habilitar canals d’informació actius i eficaços.

30 – Transparència de les decisions que es prenen i de la despesa, accés clar i fàcil a la informació en la web municipal.