Participació i transparència.

Avui hem presentat a la resta de grups municipals una proposta per a la creació d’una Comissió de Participació i Transparència.

Així com tenim definida per llei una Comissió Econòmica amb un membre de cada grup municipal, que vetlla pel bon funcionament de l’erari públic, la nostra idea d’aquesta Comissió de Participació i Transparència és que es creï el més aviat possible, també amb un membre de cada formació, amb una doble finalitat:

  • Definir els protocols de participació i transparència (ara com ara inexistents)
  • Seguir i avaluar aquests protocols per a modificar-los si fos necessari.

L’objectiu és que aquesta Comissió comenci a treballar ben aviat per tal de poder tenir enllestit el protocol de pressupostos participatius abans que es comencin a elaborar els pressupostos del 2020.

A la reunió d’avui, a més d’explicar aquestes intencions, hem lliurat als diferents grups un document inicial (el podeu consultar aquí) amb la intenció que el revisin i proposin esmenes i poder-lo presentar conjuntament al proper Ple, si legalment és possible, o en un d’extraordinari si no ho fos.

Esperem que aquesta proposta tiri endavant.