URBANISME. TORNAR A PENSAR EL CREIXEMENT DEL POBLE

21 – Un planejament urbanístic que no disgregui els nuclis i no fomenti urbanitzacions. Connexió entre nuclis.

22 – Protegir elements singulars, rebaixar impost per rehabilitació i augmentar per nova construcció.

23 – Procurar i fomentar l’ús dels habitatges buits.

24 – Facilitar zones de vianants, ampliació de voreres en zones de passeig com el vial.

25 – Redefinir i repensar el manteniment i ús d’espais municipals.