Primer Ple Extraordinari

Resumint, tindrem un Ple que es reunirà cada tres mesos amb les competències reduïdes i quatre anys de dubtosa o nul·la participació ciutadana. Sense novetats a la vista. Tot segueix com era. Ben lluny del “consens” que deia l’Alcalde el 15 de juny. Potser és que l’error a l’acta era de forma, però no de fons.

I ara què?

a han passat les eleccions, ja en sabem els resultats i hem aconseguit 123 suports (un 13,28% dels vots) i un regidor.

El número de vots comparat amb el de fa quatre anys (n’eren 220 que representava gairebé un 30% ) ha baixat a la meitat. És comprensible: En aquesta ocasió hi havia més opcions a triar i la majoria del vot que vam rebre fa quatre anys era, en realitat, destinat a altres formacions que no van concórrer en aquella ocasió i ara sí.

FISCALITAT JUSTA

42 – Aplicar l’ibi proporcional i progressiu en funció del valor.

43 – Revisió cadastral.

44 – Aplicar l’ibi segons l’ús, residencial, comerç, indústria, turisme…

45 – Definir bonificacions de l’ibi en funció d’eficiència energètica, ús social. Bons socials.

46 – Gravar l’ibi dels habitatges buits i/o abandonats.

47 – Bonificacions de l’impost d’activitats empresarial (iae) per noves empreses, per la creació de nous llocs de treball,…

48 – Taxes municipals per ocupació d’espais públics proporcionals als beneficis generats.

49 – Taxes de recollida que discriminin residus domèstics i residus industrials.

50 – Taxes d’aigua i vehicles adequades a la despesa que suposa, també considerant l’ús domèstic i/o industrial.

TURISME, COMERÇ I TREBALL, PROMOCIONAR L’ECONOMIA LOCAL

37 – Facilitar trànsit de vianants per als comerços locals.

38 – Incentius fiscals a empreses que s’instal·lin al municipi.

39 – Promoció del turisme familiar a través de facilitar zones de pícnic en entorn natural, senyalització dels espais d’interès.

40 – Fires i mercat de proximitat que tinguin a veure amb el poble.

41– Crear espais de co-working on es faciliti la creació de negoci i empresa.

BENESTAR, GENERAR SERVEIS QUE AJUDIN A ENVELLIR AL POBLE

31 – Fomentar espais de convivència entre col·lectius diversos.

32 – Crear un protocol de benvinguda i acollida als nous veïns.

33 – Serveis per evitar marxar del poble quan ens fem grans -centre de dia, ajuda a domicili, serveis de cuina,..-

34 – Promoure l’envelliment actiu: aules obertes, caminades saludables, espais intergeneracionals, voluntariat,..

35 – Eliminar barreres arquitectòniques, carrers fàcils de transitar pels peatons, eliminar escales que dificulten accés a espais públics.

36 – Llocs i espais de referència per a joves.