Ordenança de civisme i convivència ciutadana

Al Ple ordinari del 24 de Setembre, s’aprovà l’ordenança de civisme i convivència ciutadana (la podeu trobar aquí). Un cop aprovada s’inicia un termini d’exposició pública i de recepció d’al·legacions que finalitza el dia 27/11/2019 abans de ser efectiva. En cas que es presentin al·legacions, la seva aprovació definitiva ha de tornar a passar pel Ple.

El nostre grup va votar a favor, amb la condició que, abans que fos definitiva, se’n fes publicitat en forma de tríptics, pòsters, presentacions públiques o altres mitjans que es consideressin adequats.

Com que, fins ara, no se n’ha fet cap presentació pública, Acord per la Riera ha promogut una trobada amb els veïns aquest diumenge al Casal per a presentar-la. Hi hem convidat la resta de grups municipals i esperem que hi puguin venir.

Us hi esperem.