La piscina i la junta de govern

En un dels primers plens d’aquest mandat, es va aprovar amb els vots favorables dels grups que formen part del govern municipal, la delegació de funcions del Ple en la Junta de Govern.

Això significa que algunes de les funcions atribuïdes al Ple, que és l’òrgan en el qual poden participar, debatre i acordar tots els grups escollits a les eleccions, es traspassen a la Junta de Govern en el qual només hi tenen veu els grups que formen part d’aquest mateix govern.

Avui dilluns 7 de juny se celebrarà una Junta de Govern en la qual s’aprovarà, entre d’altres punts, el projecte de la piscina municipal. Com que l’aprovació d’un projecte d’aquestes característiques és una de les funcions delegades del Ple, ens han convidat a assistir-hi com a oïdors.

Acord per la Riera ha refusat d’assistir en aquesta reunió i hem enviat una nota a la secretària de l’Ajuntament explicant-ne els motius.

La nota diu el següent:

A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Responent a la invitació rebuda divendres per la qual ens convidàveu a assistir com a oïdors a la Junta de Govern del dilluns 7 de juny de 2021 ens agradaria explicar breument els motius de la nostra declinació de la invitació.

Creiem que la delegació de funcions del Ple a la Junta de Govern, aprovada a principis d’aquest mandat, no fa altra cosa que impedir la participació dels veïns reflectits al Ple mitjançant les eleccions. Al nostre entendre, la participació, la col·laboració, el debat i l’acord són les eines fonamentals de les quals es nodreix el creixement compartit com a poble. Si, ja d’entrada, es retalla aquest fonament del debat democràtic, no hi veiem cap sentit en assistir a una reunió només com a espectadors.

Projectes tan ambiciosos com la construcció de la piscina, que és una infraestructura cara i que quedarà pel poble durant dècades, haurien de comptar, no només amb la participació de totes les forces representades al Ple, sinó també amb el coneixement i la participació de les entitats i del veïnat. Creiem que és només mitjançant la participació i el debat que podem enriquir-nos tots com a veïns i com a poble.

Per tot això, no assistirem aquest dilluns com a oïdors a la Junta de Govern.

P.S. – Finalment la Junta s’ha suspès. Segurament es farà el proper dilluns.