FISCALITAT JUSTA

42 – Aplicar l’ibi proporcional i progressiu en funció del valor.

43 – Revisió cadastral.

44 – Aplicar l’ibi segons l’ús, residencial, comerç, indústria, turisme…

45 – Definir bonificacions de l’ibi en funció d’eficiència energètica, ús social. Bons socials.

46 – Gravar l’ibi dels habitatges buits i/o abandonats.

47 – Bonificacions de l’impost d’activitats empresarial (iae) per noves  empreses, per la creació de nous llocs de treball,…

48 – Taxes municipals per ocupació d’espais públics proporcionals als beneficis generats.

49 – Taxes de recollida que discriminin residus domèstics i residus industrials.

50 – Taxes d’aigua i vehicles adequades a la despesa que suposa, també considerant l’ús domèstic i/o industrial.