83630-opinionEl proper dimarts 14 de juliol tindrem el nostre primer ple a l’Ajuntament. L’ordre del dia serà:

 • Proposta d’aprovació de l’acta del ple del 13 de juny
 • Proposta d’aprovació de constitució de la junta e govern local
 • Proposta d’aprovació de la creació de la comissió especial de comptes i dels seus representants
 • Proposta de l’alcaldia d’aprovació de la periodicitat de les sessions plenàries.
 • Proposta de l’alcaldia d’aprovació del règim de dedicació de càrrecs electes.
 • Proposta de l’alcaldia de delegacions d’atribucions del ple en la junta de govern local
 • Proposta d’aprovació de nomenament de tresorer de la corporació local.
 • Proposta d’aprovació de nomenament de representats en determinats òrgans.
 • Proposta d’aprovació de l’expedient i el plec de clàusules administratives per procedir a la contractació urgent delprojecte d’adequació del camp de futbol.
 • Proposta d’aprovació de la pròrroga per un any del contracte de gestió del servei públic de la llar municipal “Les Monges” a favor de Xarxa sanitària Santa Tecla.
 • Donar compte de decrets relacionats en l’organització de la corporació municipal.

Per fixar la nostra posició sobre tots aquests punts, hem convocat una reunió aquest dilluns 13 a la Sala Polivalent del Casal. Tots hi sou convidats. Acord per La Riera l’hem de fer entre tots.

El primer Ple