FISCALITAT JUSTA

42 – Aplicar l’ibi proporcional i progressiu en funció del valor.

43 – Revisió cadastral.

44 – Aplicar l’ibi segons l’ús, residencial, comerç, indústria, turisme…

45 – Definir bonificacions de l’ibi en funció d’eficiència energètica, ús social. Bons socials.

46 – Gravar l’ibi dels habitatges buits i/o abandonats.

47 – Bonificacions de l’impost d’activitats empresarial (iae) per noves empreses, per la creació de nous llocs de treball,…

48 – Taxes municipals per ocupació d’espais públics proporcionals als beneficis generats.

49 – Taxes de recollida que discriminin residus domèstics i residus industrials.

50 – Taxes d’aigua i vehicles adequades a la despesa que suposa, també considerant l’ús domèstic i/o industrial.

TURISME, COMERÇ I TREBALL, PROMOCIONAR L’ECONOMIA LOCAL

37 – Facilitar trànsit de vianants per als comerços locals.

38 – Incentius fiscals a empreses que s’instal·lin al municipi.

39 – Promoció del turisme familiar a través de facilitar zones de pícnic en entorn natural, senyalització dels espais d’interès.

40 – Fires i mercat de proximitat que tinguin a veure amb el poble.

41– Crear espais de co-working on es faciliti la creació de negoci i empresa.

BENESTAR, GENERAR SERVEIS QUE AJUDIN A ENVELLIR AL POBLE

31 – Fomentar espais de convivència entre col·lectius diversos.

32 – Crear un protocol de benvinguda i acollida als nous veïns.

33 – Serveis per evitar marxar del poble quan ens fem grans -centre de dia, ajuda a domicili, serveis de cuina,..-

34 – Promoure l’envelliment actiu: aules obertes, caminades saludables, espais intergeneracionals, voluntariat,..

35 – Eliminar barreres arquitectòniques, carrers fàcils de transitar pels peatons, eliminar escales que dificulten accés a espais públics.

36 – Llocs i espais de referència per a joves.

URBANISME. TORNAR A PENSAR EL CREIXEMENT DEL POBLE

21 – Un planejament urbanístic que no disgregui els nuclis i no fomenti urbanitzacions. Connexió entre nuclis.

22 – Protegir elements singulars, rebaixar impost per rehabilitació i augmentar per nova construcció.

23 – Procurar i fomentar l’ús dels habitatges buits.

24 – Facilitar zones de vianants, ampliació de voreres en zones de passeig com el vial.

25 – Redefinir i repensar el manteniment i ús d’espais municipals.