BENESTAR, GENERAR SERVEIS QUE AJUDIN A ENVELLIR AL POBLE

31 – Fomentar espais de convivència entre col·lectius diversos.

32 – Crear un protocol de benvinguda i acollida als nous veïns.

33 – Serveis per evitar marxar del poble quan ens fem grans -centre de dia, ajuda a domicili, serveis de cuina,..-

34 – Promoure l’envelliment actiu: aules obertes, caminades saludables, espais intergeneracionals, voluntariat,..

35 – Eliminar barreres arquitectòniques, carrers fàcils de transitar pels peatons, eliminar escales que dificulten accés a espais públics.

36 – Llocs i espais de referència per a joves.