TURISME, COMERÇ I TREBALL, PROMOCIONAR L’ECONOMIA LOCAL

37 – Facilitar trànsit de vianants per als comerços locals.

38 – Incentius fiscals a empreses que s’instal·lin al municipi.

39 – Promoció del turisme familiar a través de facilitar zones de pícnic en entorn natural, senyalització dels espais d’interès.

40 – Fires i mercat de proximitat que tinguin a veure amb el poble.

41– Crear espais de co-working on es faciliti la creació de negoci i empresa.

BENESTAR, GENERAR SERVEIS QUE AJUDIN A ENVELLIR AL POBLE

31 – Fomentar espais de convivència entre col·lectius diversos.

32 – Crear un protocol de benvinguda i acollida als nous veïns.

33 – Serveis per evitar marxar del poble quan ens fem grans -centre de dia, ajuda a domicili, serveis de cuina,..-

34 – Promoure l’envelliment actiu: aules obertes, caminades saludables, espais intergeneracionals, voluntariat,..

35 – Eliminar barreres arquitectòniques, carrers fàcils de transitar pels peatons, eliminar escales que dificulten accés a espais públics.

36 – Llocs i espais de referència per a joves.

URBANISME. TORNAR A PENSAR EL CREIXEMENT DEL POBLE

21 – Un planejament urbanístic que no disgregui els nuclis i no fomenti urbanitzacions. Connexió entre nuclis.

22 – Protegir elements singulars, rebaixar impost per rehabilitació i augmentar per nova construcció.

23 – Procurar i fomentar l’ús dels habitatges buits.

24 – Facilitar zones de vianants, ampliació de voreres en zones de passeig com el vial.

25 – Redefinir i repensar el manteniment i ús d’espais municipals.